همایش نگار

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی


محور های همایش :

1 - فرهنگ و ارزش های اسلامی و تولید ملی
2 - تفکر راهبردی و تولید ملی
3 -  الزامات راهبردی ارتقاء تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
4 -آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی
5 - بخش آزاد - سایر محورها

  تعداد کل مقاله های دریافتی = 774 مقاله


.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )