همایش نگار

محورهای کنفرانس


1.    فرهنگ و ارزش های اسلامی و تولید ملی 
+ ابعاد تولید، کار و سرمایه از منظر منابع دینی ( قرآن، سنت و سیره معصومین)
+ اندیشه های راهبردی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(نهادسازی،
+ تبیین جایگاه تولید، کار و سرمایه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

2.    تفکر راهبردی و تولید ملی
+ مدل های اثربخش برنامه ریزی راهبردی در ارتقاء تولید ملی
+ مدلهای پیاده سازی راهبردهای تولید ملی
+ مدل های کنترل و نظارت راهبردی در تولید ملی

3.    الزامات راهبردی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
+ مدل های ارتقاء بهره وری از منظر تولید ملی
+ راهکارهای تحقق همسویی اسناد بالادستی با سیاست ها و برنامه های کلان
+ راه های ارتقاء فرهنگ، خلاقیت و نوآوری در تولید ملی(فردی، گروهی، سازمانی، صنایع کوچک و بزرگ)
+ فرصت های بین المللی در ارتقاء تولید ملی

4.    آسیب شناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
+ عرصه های تولید ملی(نظام اقتصادی، تولید علم، مهندسی فرهنگی و غیره)
+ مدل های کلان آسیب شناسی تولید
+ چالش های مسائل مدیریتی تولید ملی( ساختار، منابع انسانی، تکنولوژی و محیط جهانی)

5.    بخش آزاد- سایر محورها
رهبری و رفتار سازمانی
رهبري، رهبری تغییر؛ رهبری اخلاقی، رهبری شرکت های بزرگ و هولدینگ ها، توانمندی های هیجانی رهبران، اثر بخشی کار تیمی، فرهنگ سازمانی اثر بخش، عوامل سازمانی ماثر بر نوآوری، موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمانها، مديريت تحول، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني، مديريت تعارض، مديريت استرس، کار تیمی، مذاکره

مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مدیریت دانش و اطلاعات، روش شناسی سیستم های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی، دولت و خدمات الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی، مدل های کسب و کار الکترونیکی، ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی، تجارت از طریق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونیک، مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها، هوشمندی کسب و کار، بانکداری الکترونیک، راه حل های الکترونیکی سازمانی (سیستم های برنامه ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تامین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و ...)، نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات، همکاری و اتحادهای الکترونیک

مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه پذیری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی در شرکتهای هولدینگ، مدیریت کارکنان دانشور، برنامه های نگهداشت دانشوران، نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی، طراحی سیستم های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی، حسابرسی و ممیزی مدیریت منابع انسانی، مديريت كيفيت فراگير، بهره‌وري و تعالي سازماني، مديريت عملكرد، روش هاي حل مساله

نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی سازمانی
نوآوري در سطح نظام اداري، راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان ها، نوآوري به عنوان ابزار كسب مزيت رقابتي، . نقش و جايگاه نوآوري در توليد و بازاريابي، موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني، چالش هاي موجود در توسعه سازمان هاي نوآور و كارآفرين، فرصت ها و چالش هاي اشتغال، كارآفريني

مدیریت مالی، اقتصاد و تولیدملی
استراتژی های مالی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت مالی شرکت ها، حاکمیت شرکتی، مدیریت تولید و عملیات، مدیریت زنجیره تامین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی، مدیریت لجستیک، چابکی در سازمان، تجاری سازی در علم و فناوری، تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، ارزش گذاری پول ملی، اصلا ح نظام بانکی و بیمه ای، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرک و توزیع کالا، تحولات اقتصاد جهانی و فرصت های رویاروی آن، تولید ملی

مدیریت راهبردی
برنامه ريزي راهبردی، مديريت راهبردی ، تحلیل رقابتی ادغام وخرید، پیمان های راهبردی ، شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ، استراتژی در سطح شرکت ها ، پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )